Un număr important de rapoarte UE evidentiază deficiențele structurale dintre statele membre în ceea ce privește combaterea corupției și fenomenul de captură a statului și subliniază și importanța schimbului de bune practici și expertiză.

Există, totuşi, relativ puţine analize privind întreprinderile de stat, având în vedere și spectrul foarte larg de entităţi sub acest nume și varietatea structurilor de proprietate și a tipului acestora (centrale, locale, filiale, entităti comerciale, administrații autonome, integral sau parțial de stat etc. ); Mai mult, există puține încercări de a măsura efectiv folosirea inadecvată a bugetelor publice în cadrul acestor tipuri de entități.

Astfel, proiectul abordează așaadar o problemă care afectează o gamă largă de tări din UE. Proiectul urmăreste să evidențieze legătura dintre buna guvernantă corporativă a întreprinderilor de stat, pentru care există deja metodologii de evaluare bine dezvoltate (de exemplu, orientările OECD privind guvernanță corporativă pentru întreprinderile de stat, în curs de revizuire) și performanța economică a acestor entităti  adică folosirea adecvată a resurselor publice.

Proiectul propune, de asemenea, o abordare inovatoare și cuprinzătoare pentru evaluarea riscurilor de capturare și corupție a statului în întreprinderile de stat din UE prin combinarea problemelor de guvernantă corporativă cu indicatorii performanței economice pentru a identifica deturnarea fondurilor, și cu răspunsurile organismelor judiciare și administrative la acestea acte de utilizare abuzivă a fondurilor publice.