Centrul Român de Politici Europene

Centrul Român de Politici Europene

Centrul Român de Politici Europene a fost înființat în 2009, având ca obiectiv sprijinirea rolului României în UE prin furnizarea de expertiză în domeniul politicilor publice. CRPE este unul dintre cele mai importante think tank-uri din Europa Centrală și de Est, o platformă crucială de dezbateri și expertiză în regiune, dar și pentru țările Parteneriatului Estic (cu accent pe Republica Moldova, Georgia și Ucraina) în domenii precum afacerile europene, reforma sistemului judiciar. politica agricolă comună, dar și cadrul mai larg al politicilor publice.

Misiunea CRPE este promovarea României drept un actor coerent și influent în stabilirea agendei publice, formularea de politici în cadrul UE, dar și continuarea procesului de europenizare a României și promovare a politicilor europene, prin bună guvernare, expertiză și dezbateri publice informate.